Kilka zdań na temat ubezpieczenia OC i NNW sportowców

Nie ulega wątpliwości, że dla każdej osoby, która wyczynowo uprawia sport największym zagrożeniem są różnego rodzaju kontuzje. Mogą one nie tylko pozbawić ich możliwości treningu, ale nawet zakończyć sportową karierę. Z tego też powodu sportowcy powinni odpowiednio zabezpieczyć się na wypadek utraty możliwości uprawiania danej dyscypliny sportu. Najlepszym rozwiązaniem będą oczywiście ubezpieczenia sportowe, które dają możliwość zabezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli sami uprawiamy sport ? zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko ? powinniśmy dowiedzieć się więcej na temat tego rodzaju ubezpieczeń, aby móc wybrać ubezpieczenie, które zapewni nam odpowiednią ochronę.

Sportowcy często się ubezpieczająJeśli chodzi o ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, to tego rodzaju rozwiązanie jest najczęściej wybierane przez osoby uprawiające sport. Dzięki nim możemy zapewnić sobie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenia zasiłkowe, które liczone są za każdy dzień niezdolności do wykonywania sportu oraz świadczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ponadto dzięki temu ubezpieczeniu możemy zapewnić sobie zwrot kosztów leczenia, nabycia protez i różnych środków pomocniczych oraz kosztów leczenia za granicą. Warto wiedzieć, że tego rodzaju ubezpieczenia dla sportowców najczęściej opiewają na wysokie sumy, a firmy ubezpieczeniowe posiadają bardzo zróżnicowane oferty dla sportowców, dzięki czemu można z łatwością dopasować ubezpieczenie do naszych potrzeb i możliwości finansowych.

(Więcej o ubezpieczeniach dla sportowców znajdziesz tutaj: https://sport.iexpert.pl/).

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej również są często wybierane przez osoby uprawiające sport. Tego rodzaju ubezpieczenia skierowane są nie tylko do sportowców, ale również innych zawodów związanych ze sportem. OC sportowca służy ochronie interesów majątkowych osób fizycznych, które profesjonalnie lub amatorsko uprawiają sport. Służy on również ochronie interesów majątkowych trenerów sportowych, pracowników obsługi sportu oraz instruktorów. Warto również widzieć, że tego rodzaju ochrona może dotyczyć także podmiotów prowadzących działalność sportowo-rekreacyjną oraz organizacji sportowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma na celu zapewnienie rekompensaty ubezpieczonemu, w związku ze stratami jakie poniósł w wyniku wypadku, w sytuacji wyrządzenia szkód osobom trzecim. Oczywiście szkody te muszą być bezpośrednio powiązane z wykonywaną przez ubezpieczonego działalnością lub posiadanym mieniem.

Obecnie na rynku możemy wybierać bardzo różne ubezpieczenia sportowe, w zależności od tego na jakie towarzystwo ubezpieczeniowe się zdecydujemy. Bardzo często firmy za dodatkową opłatą obok podstawowej ochrony poszerzają jej zakres o odpowiedzialność cywilną za różnego rodzaju szkody wynikające z nienależytego wykonania zobowiązania lub jego niewykonania. Osoby, które często uprawiają sport za granicą powinny również zdecydować się na poszerzenie ochrony na szkody, jakie powstały poza terenem naszego kraju. Dobrej jakości ubezpieczenie będzie obejmowało także koszty mające zapobiec dalszemu poszerzaniu się szkody oraz uzasadnione koszty, związane z ewentualnym procesem sądowym. Warto wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia NNW skierowane bezpośrednio do osób profesjonalnie uprawiających sport oraz amatorów. Podobnie jak w przypadku sportowcy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków można ? oczywiście za dodatkową opłatą ? poszerzyć o inne zdarzenia, takie jak np. następstwa zawałów serca, udarów mózgu, chorób tropikalnych i wielu innych. Należy mieć świadomość, że sportowcy korzystający z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków mogą wykupić polisę na wybrany okres czasu lub na konkretne zawody.

Comments are closed.

Ubezpieczenia sportowe –...

Większość z nas posiada ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ...

Sportowiec ubezpieczony

Ubezpieczenie sportowe to absolutne konieczność, niezależnie od tego czy uprawiasz ...

Czy sport jest...

W dobie chorób cywilizacyjnych i plagi otyłości obserwowanej zwłaszcza w ...

Ubezpieczenia dla sportowców...

Ubezpieczenia dla sportowców to absolutna konieczność. Powinien mieć je wykupione ...

Sportowiec – zawód...

Czasami z zazdrością spoglądamy na sportowców, odnoszących spektakularne sukcesy i ...

Ubezpieczenia sportowe –...

Większość z nas posiada ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ...

Sportowiec ubezpieczony

Ubezpieczenie sportowe to absolutne konieczność, niezależnie od tego czy uprawiasz ...

Czy sport jest...

W dobie chorób cywilizacyjnych i plagi otyłości obserwowanej zwłaszcza w ...

Ubezpieczenia dla sportowców...

Ubezpieczenia dla sportowców to absolutna konieczność. Powinien mieć je wykupione ...

Sportowiec – zawód...

Czasami z zazdrością spoglądamy na sportowców, odnoszących spektakularne sukcesy i ...