Ograniczenia odpowiedzialności w polisach sportowych

Polisy sportowe zapewniają ochronę ubezpieczeniową osobom, które uprawiają różnego rodzaju sporty i chcą zabezpieczyć się na wypadek odniesienia kontuzji, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy śmierci. Zakres ich obejmowania jest bardzo zróżnicowany, w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, niemniej jednak musimy pamiętać, że każdy ubezpieczyciel posiada jasno określone wyłączenia, których wystąpienie nie będzie skutkowało wypłatą odszkodowania.

Polisy sportowe zapewniają ochronę ubezpieczeniową osobom, które uprawiają różnego rodzaju sporty i chcą zabezpieczyć się na wypadek odniesienia kontuzji, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy śmierciUbezpieczenia dla sportowców najczęściej nie obejmują szkód powstałych w następstwie umyślnego działania ubezpieczonego, chorób zawodowych, przewlekłych i chronicznych oraz zaburzeń psychicznych osoby ubezpieczonej. Nie obejmują one również szkód powstałych w wyniku stanów chorobowych, prowadzenia pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających oraz zażycia leków i środków, które są zakazane przez MKOl. Ubezpieczenia sportowe nie zapewnią nam także ochrony w przypadku szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających oraz szkód wynikających z usiłowania lub popełnienia przestępstwa przez osobę ubezpieczoną.

Comments are closed.

Ubezpieczenia sportowe –...

Większość z nas posiada ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ...

Sportowiec ubezpieczony

Ubezpieczenie sportowe to absolutne konieczność, niezależnie od tego czy uprawiasz ...

Czy sport jest...

W dobie chorób cywilizacyjnych i plagi otyłości obserwowanej zwłaszcza w ...

Ubezpieczenia dla sportowców...

Ubezpieczenia dla sportowców to absolutna konieczność. Powinien mieć je wykupione ...

Sportowiec – zawód...

Czasami z zazdrością spoglądamy na sportowców, odnoszących spektakularne sukcesy i ...

Ubezpieczenia sportowe –...

Większość z nas posiada ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ...

Sportowiec ubezpieczony

Ubezpieczenie sportowe to absolutne konieczność, niezależnie od tego czy uprawiasz ...

Czy sport jest...

W dobie chorób cywilizacyjnych i plagi otyłości obserwowanej zwłaszcza w ...

Ubezpieczenia dla sportowców...

Ubezpieczenia dla sportowców to absolutna konieczność. Powinien mieć je wykupione ...

Sportowiec – zawód...

Czasami z zazdrością spoglądamy na sportowców, odnoszących spektakularne sukcesy i ...