Ubezpieczenia w sporcie ? najważniejsze informacje

Różnego rodzaju kontuzje, to bez wątpienia jedno z największych zagrożeń dla każdego sportowca. Oczywiście, niektóre z nich mogą jedynie chwilowo ograniczyć naszą aktywność, niemniej jednak nierzadko przytrafiają się kontuzje, które mogą na długo lub nawet na zawsze zahamować naszą sportową karierę. Dlatego też każda osoba, która uprawia sport powinna pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia sportowego. Oferowane obecnie ubezpieczenia sportowe zapewniają ochronę od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto zatem dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczeń dla sportowców, aby w razie konieczności wybrać ubezpieczenie idealnie odpowiadające naszym potrzebom.

Ubezpieczenie w przypadku sportowców to bardzo ważna kwestiaJeśli chodzi o ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, to skierowane są one nie tylko do sportowców, ale również do osób wykonujących zawody bezpośrednio z nim związane. Dzięki niemu zapewniana jest ochrona majątkowa osób fizycznych uprawiających sport, pracowników obsługi sportu, trenerów oraz instruktorów. Co więcej, ubezpieczenie OC mogą wykupić również podmioty, które prowadzą działalność sportowo-rekreacyjną oraz organizacje sportowe. Jeśli chodzi o zakres takiego ubezpieczenia, to dotyczy ona wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zapewnia ono ochronę związaną z prowadzeniem działalności lub mieniem, jaki znajduje się w naszym posiadaniu. Szkody wyrządzone osobom trzecim mogą mieć bardzo różny charakter. Mogą nimi być np. uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia czy śmierć. Warto również zaznaczyć, że szkoda może być związana ze zniszczeniem bądź uszkodzeniem mienia. Wykupione ubezpieczenie sportowe daje nam pewność, że wszelkie szkody zostaną pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe ? chyba, że wystąpią przesłanki, które wyłączają odpowiedzialność takiego towarzystwa. Przesłanki te są wymienione w umowie ubezpieczeniowej, dlatego z pewnością każdy powinien dokładniej się z nimi zapoznać, aby w przyszłości uniknąć kłopotliwych sytuacji. Zapoznając się z umową ubezpieczenia warto także sprawdzić, czy polisa obejmuje szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania. Ważne jest także, aby w umowie znalazły się zapisy, dzięki którym ochrona ubezpieczenia obejmuje koszty ewentualnej obrony sądowej przed roszczeniami osób trzecich, koszty wynagrodzenia dla rzeczoznawców czy też koszty postępowania pojednawczego. Nie należy zapominać, aby w umowie ubezpieczenia precyzyjnie określić jego zakres terytorialny. Najczęściej ubezpieczenia dla sportowców obejmują wszelkie szkody wyrządzone na terenie naszego kraju. Jeżeli sportem zajmujemy się amatorsko, to z pewnością taki zakres terytorialny ubezpieczenia powinien być wystarczający. Jeśli jednak jesteśmy zawodowcami lub też prowadzimy profesjonalną działalność związaną ze sportem, wówczas najlepiej zdecydować się na ubezpieczenie obejmujące także szkody wyrządzone poza granicami kraju. Uwagę należy zwrócić ponadto na sumę gwarancyjną ubezpieczenia, czyli kwotę która określa górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela. Mówiąc o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej dla sportowców, warto również wspomnieć o tym jakie elementy decydują o jego wysokości. Otóż wpływ na wysokość składki ubezpieczenia ma czas obowiązywania polisy, jej zakres terytorialny, wysokość sumy gwarancyjnej, dyscyplina sportowa przez nas uprawiana, zakres ubezpieczenia oraz ocena ryzyka wykonana przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Z kolei ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie przeznaczone są nie tylko dla czynnych sportowców, ale również dla trenerów, lekarzy, pracowników odnowy i innych. Przedmiotem takich ubezpieczeń jest uszczerbek na zdrowiu, który może mieć postać np. rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała. Warto również wiedzieć, że takie ubezpieczenie obejmuje śmierć ubezpieczonego. Jeśli chodzi o zakres terytorialny takich ubezpieczeń, to obowiązują one na terenie naszego kraju, choć oczywiście istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o szkody, jakie zaistnieją w trakcie uprawiania sportu za granicą. Najczęściej czas takiego ubezpieczenia to jeden rok, niemniej jednak istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia na krótszy okres czasu, np. na wybrane zawody. Sportowcy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków mogą mieć formę zarówno indywidualną, jak i grupową ? w przypadku wykupienia tego ostatniego towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często oferują atrakcyjne zniżki.

Oczywiście posiadanie przez nas ubezpieczenia NNW (http://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezpieczyciel) zapewnia nam możliwość skorzystania z różnego rodzaju świadczeń. Mogą to być świadczenia zasiłkowe, liczone za każdy dzień niezdolności do wykonywania sportu, świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub świadczenia z tytułu śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że tego rodzaju ubezpieczenie sportowe pozwala zapewnić sobie zwrot kosztów leczenia, nabycia różnych środków pomocniczych oraz leczenia za granicą. W przypadku tego rodzaju ubezpieczeń każde towarzystwo ubezpieczeniowe bardzo precyzyjnie określa różnego rodzaju wyłączenia, których wystąpienie będzie podstawą do niewypłacenia poszkodowanemu odszkodowania. Oczywiście wyłączenia mogą być różne dla różnych firm ubezpieczeniowych, niemniej jednak najczęściej wśród wyłączeń spotkamy m.in. następstwa nieszczęśliwych wypadków będących skutkiem uprawiania innych dyscyplin sportu, następstwa chorób zawodowych, chronicznych i przewlekłych czy też następstwa nieszczęśliwych wypadków, wywołanych przez zażycie leków, udział w bójce bądź popełnienia lub usiłowania popełniania przestępstwa.

Każda osoba, którą interesują ubezpieczenia dla sportowców powinna zdawać sobie sprawę z tego, że wybór idealnej opcji ubezpieczenia wymaga starannego zapoznania się z ofertami różnych ubezpieczycieli. Istotne jest, aby zwrócić uwagę na podstawową ochronę zapewnianą przez ubezpieczenie. Warto także zapoznać się z listą dodatkowych opcji ochrony, gdyż możemy w nich znaleźć rozszerzenia ochrony, które mogą okazać się nam bardzo przydatne. Nie należy więc zaniedbywać wnikliwej analizy ofert ubezpieczeniowych, ponieważ dokładne ich przejrzenie zwiększy nasze szanse na znalezienie ubezpieczenia idealnie dopasowanego do naszych oczekiwań.

Comments are closed.

Ubezpieczenia sportowe –...

Większość z nas posiada ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ...

Sportowiec ubezpieczony

Ubezpieczenie sportowe to absolutne konieczność, niezależnie od tego czy uprawiasz ...

Czy sport jest...

W dobie chorób cywilizacyjnych i plagi otyłości obserwowanej zwłaszcza w ...

Ubezpieczenia dla sportowców...

Ubezpieczenia dla sportowców to absolutna konieczność. Powinien mieć je wykupione ...

Sportowiec – zawód...

Czasami z zazdrością spoglądamy na sportowców, odnoszących spektakularne sukcesy i ...

Ubezpieczenia sportowe –...

Większość z nas posiada ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ...

Sportowiec ubezpieczony

Ubezpieczenie sportowe to absolutne konieczność, niezależnie od tego czy uprawiasz ...

Czy sport jest...

W dobie chorób cywilizacyjnych i plagi otyłości obserwowanej zwłaszcza w ...

Ubezpieczenia dla sportowców...

Ubezpieczenia dla sportowców to absolutna konieczność. Powinien mieć je wykupione ...

Sportowiec – zawód...

Czasami z zazdrością spoglądamy na sportowców, odnoszących spektakularne sukcesy i ...